هود و هواکش برای تضمین تندرستی خانواده‏

1

هود و هواکش در آشپزخانه دارای کاربرد زیادی است. مهم‏ترین آن تخلیه بو، روغن، دود و بخاری است که در هنگام آشپزی ایجاد می‏ شود.  گاز، رطوبت و چربی معلق در هوا به وسیله هود یا هواکش  به بیرون از ادامه مطلب هود و هواکش برای تضمین تندرستی خانواده‏